Welkom bij St. Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire

EOZ

expertisecenter onderwijs zorg bonaire

De opdracht van het EOZ Het bieden van ondersteuning en begeleiding aan leerlingen en studenten die door leer-, sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen vast dreigen te lopen in het onderwijs. Het aanbod van ondersteuning en begeleiding door het EOZ kan uitsluitend in samenwerking met andere scholen en organisaties gerealiseerd worden. SAMEN is daarom een belangrijke kernwaarde, die u steeds terug moet kunnen zien in de werkwijze van de medewerkers van het EOZ.