De taak van het Expertisecenter Onderwijs en Zorg (EOZ) op Bonaire is het bieden van ondersteuning en begeleiding aan leerlingen en studenten die door leer-, sociaal-emotionele- en/of gedragsproblemen vast dreigen te lopen in het onderwijs. Het gaat daarbij om het bieden van zorg in aanvulling op de zorg die al door school wordt geboden. De samenwerking tussen school en EOZ speelt hierbij een belangrijke rol.

 

De ondersteuning en begeleiding wordt geboden door orthopedagogen, psychologen en schoolmaatschappelijk werkers. Bij ´functies´ kunt u lezen wat de taken van de verschillende medewerkers zijn. U leest daar ook welke functies u verder tegen kunt komen bij het EOZ.

 

Verder geeft het EOZ ook trainingen aan leerlingen en studenten. Hierbij kan gedacht worden aan een sociale vaardigheidstraining(SOVA), een Faalangsttraining of een Agressie Regulatie Training (ART). Daarnaast worden informatieve lezingen of workshops gehouden voor docenten en/of IB-ers, waarbij diverse leer- en gedragsproblemen of stoornissen worden behandeld en concrete adviezen worden gegeven voor de begeleiding in de praktijk.

 

Aanmeldingen bij het EOZ verlopen via school. Als u wilt dat uw kind wordt aangemeld bij het EOZ kunt u dit overleggen met de Intern Begeleider, zorg coördinator of mentor/leerkracht van uw zoon en/of dochter.

Wat doet EOZ

Schoolmaatschappelijk werk(st)er

Bestuur

Directrice

Teamleider

Casemanagers

Test Assistent

Secretariaat

© 2019 by Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire 

  • w-facebook

(+599) 717 4144   /   info@eoz-bonaire.org   /  Bulevar Gobernador N. Debrot 58, Kralendijk, Bonaire, CN