top of page

Wat doet EOZ?

Wanneer je op school moeite hebt met je concentreren, met het begrijpen van de lessen, als je je vaak boos of verdrietig voelt of als je het moeilijk vindt om met sommige klasgenootjes om te gaan, dan kan iemand van het EOZ (Expertisecenter Onderwijs en Zorg) samen met jou kijken hoe jij daarbij geholpen kan worden. Samen met school en in overleg met je ouder(s) maken we dan een plan dat jou gaat helpen op school.

Er zijn verschillende personen die jou kunnen helpen. Wie dat zijn kun je vinden bij ‘functies’. Daar staat uitgelegd wie er bij EOZ werken en wat ze precies doen.

Casemanager

Heb je problemen met leren of met hoe je je voelt of hoe je je gedraagt? Dan kan het zijn dat je te maken krijgt met een orthopedagoog en/of psycholoog van EOZ.

Schoolmaatschappelijk werkster

Voel je je soms alleen? Denk je soms dat niets goed gaat in je leven? Zit je in de klas soms voor je uit te staren, omdat je veel dingen aan je hoofd hebt

Testassistent

De test assistent is iemand die testen, spellen, vragenlijsten of taakjes samen met jou kan doen. Ze kijkt dan op welke manier jij die dingen doet en geeft dat door aan de orthopedagogen en psychologen.

Directrice

De directeur is de baas van het EOZ, net als dat een school ook een directeur heeft. Maar de baas van EOZ heeft ook nog een baas; het bestuur. De directeur van EOZ vertelt aan het bestuur wat er gedaan is.

Spelletje

bottom of page