top of page
019edf3b-0a69-4787-bdb2-5c3d0e9de286.jpg

Wat doet EOZ?

 

De taak van het Expertisecenter Onderwijs en Zorg (EOZ) op Bonaire is het bieden van ondersteuning en begeleiding aan leerlingen en studenten die door leer-, sociaal-emotionele- en/of gedragsproblemen vast dreigen te lopen in het onderwijs. Het gaat daarbij om het bieden van zorg in aanvulling op de zorg die al door school wordt geboden. Het is de taak van een school om eerstelijns zorg te bieden. Het EOZ komt in beeld zodra de eerstelijns zorg niet volstaat bij een leerling. De samenwerking tussen school en EOZ speelt hierbij een belangrijke rol.
 

De ondersteuning en begeleiding wordt geboden door orthopedagogen, psychologen en schoolmaatschappelijk werkers. Bij ´functies´ kunt u lezen wat de taken van de verschillende medewerkers zijn. U leest daar ook welke functies u verder tegen kunt komen bij het EOZ.
 

Verder geeft EOZ ook trainingen aan leerlingen en studenten. Hierbij kan gedacht worden aan een sociale vaardigheidstraining(SOVA), een Faalangsttraining of een Agressie Regulatie Training (ART). Daarnaast worden informatieve lezingen of workshops gehouden voor docenten en/of IB-ers, waarbij diverse leer- en gedragsproblemen of stoornissen worden behandeld en concrete adviezen worden gegeven voor de begeleiding in de praktijk.

Schoolmaatschappelijk werk(st)er

Bestuur

Directrice

Teamleider

Casemanagers

Test assistent

Secretariaat

bottom of page