top of page

Casemanager

Heb je problemen met leren of met hoe je je voelt of hoe je je gedraagt? Dan kan het zijn dat je te maken krijgt met een orthopedagoog en/of psycholoog van EOZ. Moeilijk woord he ‘or-tho-pe-da-goog of psy-cho-loog?’. Het zijn mensen die jou proberen te helpen als het niet lukt op school. Het kan zijn dat je een vak lastig vindt. Dan kan een orthopedagoog/psycholoog samen met jouw opdrachten maken om te kijken hoe het komt dat je iets heel moeilijk vindt. Deze mensen kijken ook hoe jouw juf of meester je het beste kan helpen met dat lastige vak. Soms vinden kinderen het lastig om zich te gedragen zoals dat op school hoort. Ook dan kan een orthopedagoog/psycholoog een paar keer met je praten en opdrachten met je maken om erachter te komen hoe dat komt. Orthopedagogen/psychologen komen vaak ook even kijken in je klas en praten met je ouder(s)/verzorger(s). Er zijn ook momenten waarop deze mensen jou het beste helpen door je naar iemand anders te sturen. Dit doen ze omdat diegene jou dan nog beter kan helpen.

Casemanager

Schoolmaatschappelijk werkster

Voel je je soms alleen? Denk je soms dat niets goed gaat in je leven? Zit je in de klas soms voor je uit te staren, omdat je veel dingen aan je hoofd hebt? Vind je het moeilijk om je te concentreren? Gebeuren er dingen thuis die je op school nog bezighouden waardoor je moeilijk kan blijven opletten? Word je op

school gepest (of zie je dat een andere leerling gepest wordt) en vind je het moeilijk om voor jezelf op te komen? Vind je het moeilijk of voel je je onzeker om in de klas vragen te stellen? Soms kun je wel wat extra hulp gebruiken. Bijvoorbeeld als de stap van groep 8 naar het voortgezet onderwijs te groot is. Of omdat je wilt werken aan je gedrag. Of je hebt hulp nodig om beter te kunnen leren. Misschien zijn er andere problemen die je graag wilt aanpakken. Je kunt dit bespreken met je leerkracht of mentor. Zij kunnen je dan helpen of samen met jou, je ouders en de medewerkers van het EOZ de juiste hulp gaan zoeken. Ook kun je, als je dat wilt, praten met de schoolmaatschappelijk werker. Deze heeft elke week een spreekuur op jouw school.

Schoolmaaschappelijk

werk(st)er

Test assistent

De test assistent is iemand die testen, spellen, vragenlijsten of taakjes samen met jou kan doen. Ze kijkt dan op welke manier jij die dingen doet en geeft dat door aan de orthopedagogen en psychologen. Eigenlijk helpt deze persoon de orthopedagogen en psychologen bij EOZ dus. De test assistent van EOZ kan deze testen, taken, spellen of vragenlijsten doen in het Papiamentu, Nederlands, Spaans en Engels.

Testassistent

Directrice

Directrice

De directeur is de baas van het EOZ, net als dat een school ook een directeur heeft. Maar de baas van EOZ heeft ook nog een baas; het bestuur. De directeur van EOZ vertelt aan het bestuur wat er gedaan is. Zo legt hij/zij uit hoeveel geld er is uitgegeven en of er genoeg geld is. Ook legt hij/zij uit wat het EOZ allemaal doet, wie EOZ helpt en waarom. Ook legt hij/zij uit wie allemaal moeten werken bij EOZ en wat zij betaalt krijgen.

De directeur geeft het bestuur advies over wat anders zou moeten gaan. Hij/zij praat met veel mensen zowel met de eigen collega’s als met ouders, leerlingen, scholen en alle anderen die ook in de zorg werken.

bottom of page